logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Liefde 2.0

"Als we aardiger worden voor onszelf, kunnen we aardiger worden voor de wereld' - Haemin Sunim.

Het aanbod Liefde 2.0 - what's in a name - is voor iedereen toegankelijk die interesse heeft in het ontwikkelen van (meer) vriendelijkheid in het dagelijks leven. Vriendelijkheid vormt samen met Mededogen, Medevreugde en Gelijkmoedigheid van de zogeheten 'Compassionele Levensvrienden'.

Barbara Fredrickson heeft in haar boek Love 2.0 deze beoefening heel toegankelijk gemaakt. Zij beschrijft daarin de manier waarop je als mens, los van welke omstandigheid en meditatie-ervaring, onvoorwaardelijkheid concreet kunt oefenen en zo kunt groeien in het bevorderen van momenten van positieve verbondenheid met jezelf en tussen (willekeurige) personen. Een helder antwoord op de menselijke neiging tot strijd, het oordelen, moeite met vergevingsgezindheid, wrok of het ervaren van destructieve schuld- en schaamte-gevoelens.

Getriggerd door de lastiger levens-ervaringen, waarin welwillendheid het af kan leggen tegen de weerbarstigheid van (zelf-)veroordelingen, schaamte, schuld, angst, onbegrip of zelfbeklag, blijft Annalies zoeken naar wegen. Omwille van de raakbaarheid en het gedeelde verlangen naar verbondenheid, concreet mogelijk of op gepaste afstand - gewild, ongewild - . Geinspireerd door de manier waarop B.Fredrickson de ontwikkeling van Vriendelijkheid direct toegankelijk maakt, is Annalies geraakt door de mogelijkheden welke verborgen liggen in de gave van Vriendelijkheid. Het blijkt een basis voor ont-moeting, een anker om het licht, in jezelf en elk willekeurig ander mens, te her-inneren. Het blijkt een basis voor lichter leven temidden van wat is, zowel lijden als geluk.

De concrete beoefening is gericht op het ontwikkelen van een innerlijk open houding middels bewustzijn van het lichaam en de verbinding tussen hart- en ademritme (ook herkenbaar bij HeartMath). Het cultiveren van ontvankelijkheid wordt zo tot een basis om intentionele houding van vriendelijkheid in relatie tot jezelf en in relatie tot een ander te kunnen bevorderen en te kunnen belichamen.

Momenten waarop deze oprechte verbindingen kunnen worden ervaren. worden ook wel geduid als 'positiviteitsresonantie'. Haar kracht blijkt gelegen in de ervaringsgerichte invalshoek die het ervaren van liefde ontkoppelt van voorwaardelijkheid betreffende het ervaren van liefde zoals de aard, kwaliteit en duurzaamheid van relaties, religie dan wel genetisch bepaalde banden. Hiermee wordt het kunnen ervaren van liefde concreet voelbaar, in ieder moment - puur, helder en vriendelijk. De liefde, positieve verbondenheid met jezelf en een ander, ligt weer 'voor het oprapen'; de basis voor Geweldloze Communicatie is gelegd.

Zie de Love 2.0 website. Zie Doeslief - Vriendelijkheid als Compassionele Levensvriend een essay, geschreven door Annalies naar aanleiding van de campagne Doeslief#.

Spreekt het aanbod je aan, dan ben je van harte welkom. Geholpen door de nieuwe invalshoeken biedt Annalies je met plezier een meditatie in dit kader aan via internet. Meld je aan via Annalies.

Annalies verzorgt met plezier een inleiding op het thema De 4 Compassionele Levensvrienden - Liefde 2.0 - inclusief compassie-beoefening, tijdens een bijeenkomst op locatie.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram