logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Liefde 2.0

Praktijk Mhooj voorziet in een maandelijks oefen-aanbod Compassionele levensvrienden - Liefde 2.0. Dit aanbod is geschikt voor een ieder die interesse heeft in het ontwikkelen van Mededogen, medevreugde, Vriendelijkheid en gelijkmoedigheid in het dagelijks leven.

Tijdens het mediatie-uur wordt onder meer de Metta- c.q. Vriendelijkheidsmeditatie beoefend, zoals aangereikt door bijvoorbeeld Barbara Fredrickson in haar boek Love 2.0. De beoefening kan daarbij als een kennnismaking met Compassietraining worden beschouwd.

Zij beschrijft daarin de manier waarop je als mens, los van welke omstandigheid ook, onvoorwaardelijk en concreet kunt oefenen en groeien in het bevorderen van momenten van positieve verbondenheid met jezelf en tussen (willekeurige) personen. Een helder antwoord op de menselijke neiging tot strijd, het oordelen, het ervaren van destructieve schuld en schaamte-gevoelens.

De concrete beoefening is gericht op het ontwikkelen van een innerlijk open houding middels bewustzijn van het lichaam en de verbinding tussen hart- en ademritme; ontvankelijkheid als basis om vriendelijkheid in relatie tot jezelf en in relatie tot een ander te kunnen bevorderen.

Momenten waarop deze oprechte verbindingen kunnen worden ervaren. worden ook wel geduid als 'positiviteitsresonantie'. Haar kracht blijkt gelegen in de ervaringsgerichte invalshoek die het ervaren van liefde ontkoppelt van voorwaardelijkheid betreffende het ervaren van liefde zoals de aard, kwaliteit en duurzaamheid van relaties, religie dan wel genetisch bepaalde banden. Hiermee wordt het kunnen ervaren van liefde concreet voelbaar, in het moment zelf - puur, helder en vriendelijk. De liefde, positieve verbondenheid met jezelf en een ander, ligt weer 'voor het oprapen', mits regelmatig aandachtsvol beoefend; de basis voor Geweldloze Communicatie is gelegd.

Zie de Love 2.0 website. Zie Doeslief - Vriendelijkheid als Compassionele Levensvriend een essay, geschreven door A.Otten naar aanleiding van de campagne Doeslief#.

Spreekt het aanbod je aan, dan ben je van harte welkom op de eerste maandag van de maand van 19.00 - 20.00 uur bij praktijk Mhooj. Het aanbod is op basis van een vrije gift. Je kunt je aanmelden tot vrijdag 17.00 uur in de voorafgaande week via mail of voice mail.

Zie voor data de agenda of meld je aan via Annalies.

Annalies verzorgt in dat kader met plezier een inleiding op het thema De 4 Compassionele Levensvrienden - Liefde 2.0 -, tijdens een bijeenkomst op locatie.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram