logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Mindfulness Based Compassionate Living

Op de weg van bewust zijn is geen weg terug

Ligt er een basis van opmerkzaamheid, dan kom je geleidelijk in verbinding met het vermogen om oordeelsvrij waar te nemen wat er verborgen ligt aan patronen. Patronen in denken, voelen en gedrag zijn vaak diep geworteld en zijn niet voor niets ontwikkeld. In het ontwikkelen van begrip voor deze conditionering schuilt de basis om je te bevrijden van de last die dit in je huidige leven kan geven. Verbinding met de positieve intentie van deze conditionering creeert een basis waarop compassie tot ontwikkeling kan komen.

Compassie wordt gekenmerkt door vriendelijkheid, mededogen, medevreugde en gelijkmoedigheid. Het is een krachtig en moedig antwoord op conditionering, die geworteld is in angst. Angst krijgt ruimte om te transformeren tot vertrouwen, hetgeen merkbaar is in een mens die zich innerlijk vrij beweegt, vrijheid belichaamt, open kan staan omdat ze grenzen mag hebben.

Tijdens de Compassie-Training MBCL krijg je de kans om het perspectief te verbreden op wat zich makkelijk vastzet in je doen en laten. Je komt in verbinding met je weerstand en je vermogen hier zowel moedig als mild toe te verhouden. Je verdiept het bewustzijn als je werkelijk aan den lijfe ervaart wat het kan inhouden als je vanuit verwondering waarneemt wat is en dat is wat is. Je ontwikkelt de krachtigste tegenhanger van het oordelen, namelijk vriendelijkheid.

Annalies heeft daarbij heldere aandacht voor de makkelijk licht ondergesneeuwde krachtige kwaliteit van compassie, namelijk moed. De moed om zelfcompassie concreet te belichamen bijvoorbeeld middels het op heilzame wijze stellen van heilzame grenzen. Zij is om die reden verheugd over een recent boek, geschreven door Kristin Neff hierover, vanaf 2022 ook in Nederlands verkrijgbaar. Zie Fierce Selfcompassion.

Het betreft een 8-weekse training, gebaseerd op het boek Compassie in je leven, geschreven door Erik van den Brink en Frits Koster. Gedurende het tweede deel van de training vindt er bovendien een stilte-sessie plaats. Het is een training welke rijk en vol van inhoud is en veronderstelt een heldere basis in opmerkzaamheidsbeoefening.

Praktijk MHOOJ ontwikkelde om die reden een variant, namelijk een training MBCL-kort. Deze training staat letterlijk tussen een Mindfulness-en Compassietraining in. De MBCL-kort kan op zichzelf worden gevolgd en tevens als een opmaat naar een volledige MBCL worden beschouwd.

MBCL-kort - een uniek aanbod vanuit MHOOJ

De MBCL-kort bestaat uit 4 sessies a 2,5 uur. Afhankelijk van ervaring met meditatie-beoefening danwel kwaliteit en inhoud van een gevolgde mindfulnesstraining elders kan deze training worden beschouwd als een opmaat naar de MBCL-lang. Naast de sessies ontvang je een katern met inspirerende achtergrondinformatie en oefen-suggesties voor thuis. Deze oefensuggesties hebben betrekking op het verfrissen van de mindfulness-vaardigheden en achtergrondinformatie en zijn gericht op het verdiepen van de beoefening in combinatie met een introductie van specifiek compassie-gerelateerde thema's. Wat betreft het bewegen-in-aandacht zijn er 4 kortdurende vervolgseries ontwikkeld, aansluitend op de staande en liggende series bewegen-in-aandacht in de Training MBSR/MBCT.

Zelftest en Audiomateriaal

De volgende link geeft toegang tot een Test Zelfcompassie (K.Neff). De test kan ondersteunend om een inschatting te maken over de waarde van een te volgen Training (Zelf-)Compassie.

In beide trainingen wordt gebruik gemaakt van audio-materiaal, door Praktijk Mhooj zelf ontwikkeld en ingesproken. Dit betreft meditaties en de series bewegen-in-aandacht. Ook apart bestelbaar via winkel.

Extra mogelijkheden

Annalies integreert graag kleine speelse Creatief Beeldende oefeningen in de training. Ook is het mogelijk een of meer Beeldende sessies Compassie te volgen; tijdens deze sessies is voldoende gelegenheid om het verbeelden en bewust-er-zijn te verdiepen. Een sessie Beeldend kan lopende de training maar ook in vervolg op een gevolgde training. Zie Pagina Kunstzinnig Beeldende Therapie.

Annalies traint regelmatig op individuele basis. Hierdoor is de het mogelijk om optimaal af te stemmen op de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Een individuele training krijgt onder geleide van wat helder wordt soms een therapeutisch karakter. In dit kader wordt er soms voorgesteld tussentijds een therapie-sessie te integreren. Zo wordt een helder onderscheid tussen training en therapie bewaakt. Op basis van deze individueel gerichte benadering komt de training regelmatig ook voor vergoeding door de zorgverzekeraar vanuit het aanvullende pakket in aanmerking.

Interesse? Neem contact op met Annalies.

 

Yoga achtige meditaties genieten niet mijn directe voorkeur, toch hebben ze wel een gunstig effect op mijn welzijn.

Deelnemer MBCL 2018

 

Dit is de derde keer dat ik deelneem aan de MBCL, ik heb ervan genoten. De meditaties waren toch weer net even anders en je varieert ermee, dat is heel prettig. Inhoudelijk vind ik je sterk en je weet de theorie goed aan de praktijk te verbinden...

Deelnemer MBCL 2018

 

De compassionele metgezel heeft me erg ontroerd en doet dat nog steeds. Zo bijzonder. Compassievol omgaan met weerstand; pas ik inmiddels regelmatig toe in het dagelijks leven.

Deelnemer MBCL 2018

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram