logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Mindfulness bij pijn, ziekte en ongemak

Leven met een (chronisch) lichamelijk ongemak in combinatie met mogelijk pijn, vermoeidheid en psychische klachten is niet makkelijk. Dan ontkom je niet aan het weerbarstige proces van verzet en aanvaarding.

Vidyamala Burch heeft op grond van haar persoonlijke ervaringen met zowel pijn als mindfulness de training Mindfulness Based Pain Management (MBPM) ontwikkeld. De actuele versie van de training heet Mindfulness for Stress and Health of - vertaald - Leven in Balans met ziekte, ongemak en pijn. Breathworks is de overkoepelende naam. De training is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de grondlegger van Mindfulness, Jon Kabat-Zinn.

In de training Breathworks - letterlijk: Ademwerk - ligt de nadruk op het inzetten van de adem als vaardigheid om de aandacht te richten en pijn te verzachten. Lichamelijke klachten en/of pijn doen een mens geen goed. Het lichaam wordt makkelijk van vriend tot vijand. Breathworks kenmerkt zich door het expliciet cultiveren van vriendelijke compassievolle houding jegens het lichaam, waardoor de verbinding met het lichaam kan herstellen en verbeteren. De lichaamsgerichte oefeningen zijn subtiel van aard en volledig afgestemd op de mens met een lichamelijke beperking en beperkte energie.

Er wordt getraind in het ontwikkelen van de (h)erkennning van gedragspatronen die (onbewust) gebaseerd zijn op iets anders willen hebben dan het is. Het inzicht wordt zo vergroot en er komt meer ruimte tussen dat wat onvermijdbaar is en dat wat het onvermijdbare onnodig doet verergeren. Er ontstaat gaandeweg op die manier meer leef- en ademruimte welke je keuzevrijheid en creativiteit ten goede komt.

De training kan zowel individueel als in een groep worden gevolgd. Elke trainingsbijeenkomst kent een eigen structuur. Er wordt geoefend op het gebied van bewustwording middels lichaamsgerichte aandachtsoefeningen, ervaringen worden uitgewisseld en er vindt psycho-educatie plaats. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van elk 2,5 uur en er is eenmaal een dag van 4 tot 6 uur gepland die goeddeels in stilte wordt doorgebracht en waar in een continuüm de oefeningen worden aangeboden, uiteraard afgestemd op wat kan.

De training vraagt tussen de bijeenkomsten een inzet van minimaal vijf maal per week een half uur oefentijd; tijd waarin je ongestoord kunt oefenen en gericht kunt zijn op de opdrachtuitwerking. Je krijgt hiertoe een trainingsmap en de CD Compassie, bestaande uit 6 cd's, waarop de oefeningen door Annalies zijn ingesproken.

Specifiek ten behoeve van het aanbod Breathworks ervaart Annalies haar verpleegkundige achtergrond van meerwaarde in het bewaken van de kwaliteit van de training.
De opzet is om de training aan te bieden in samenwerking met onder meer psycho-somatische fysiotherapeuten.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram