logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

MBCT

Middels een 8-weeks-programma wordt getraind in het integreren van mindfulness - een 'stijl van zijn' - in je dagelijks leven. Jon Kabat-Zinn is de grondlegger van de authentieke Mindfulness Based Stress Reductie Training (MBSR). Samen met Mark Williams, John D.Teasdale en Zindel Segal ontwikkelde hij vervolgens de Mindfulness Based Cognitive Therapy Training (MBCT).

Praktijk Mhooj voorziet in het geven van de MBCT. De MBCT is afgeleid van de mindfulnesstraining MBSR, welke doorgaans wordt aangeboden.

Bij de MBSR ligt het accent op stressklachten en de externe communicatie, de omgang met de ander, de relatie tot je leefomgeving. De psycho-educatie spitst zich toe op de werking van het stress-systeem en het vergroten van inzicht in je communicatieve vaardigheden. Een MBCT kent in grote lijnen dezelfde structuur als de MBSR. In deze training is het aanbod toegespitst op het gebied van angst en depressie. Er zijn meer cognitief gedragtherapeutische elementen in verwerkt, gericht op de interne communicatie, de dialoog met jezelf. De psycho-educatie spitst zich toe op het leren onderscheiden van gedachten en feiten, realiteit en beleving van realiteit.

De training kan individueel of in groepsverband worden gevolgd. Een groep bestaat uit maximaal 10 personen. Elke trainingsbijeenkomst kent een eigen structuur. Er wordt geoefend op het gebied van bewustwording middels lichaamsgerichte aandachtsoefeningen, ervaringen worden uitgewisseld en er vindt psycho-educatie plaats. Naast de 8 wekelijkse bijeenkomsten van elk 2,5 tot 3 uur is er eenmaal een dag van 6 uur die in stilte wordt doorgebracht: zittend, bewegend en lopend. Indien je dit wenst kun je gedurende de trainingsperiode een individuele gesprekssessie aanvragen.

Deelnemers aan een training bij praktijk Mhooj worstelen doorgaans al langer met hardnekkige klachten. Het is schitterend om te zien en te ervaren hoezeer iemand letterlijk op kan leven van deelname aan een training. Hardnekkigheid of weerbarstigheid blijken dan niet de grens van je mogelijkheden. Dit effect is dan vooral te danken aan de inzet en bereidheid van de deelnemer. Er wordt in dit kader verwacht dat je minimaal 5 maal per week ruim 1 tot 1,5 uur (in-)formele oefentijd wenst te realiseren; tijd waarin je ongestoord kunt oefenen en gericht kunt zijn op de opdrachtuitwerking. Deze oefentijd geldt gedurende de trainingsperiode en blijtk nodig om nieuw gedrag in te kunnen slijten. Je krijgt een trainingsmap en een serie van 4 cd's waarop de oefeningen door Annalies zijn ingesproken.

Sinds 2018 voorziet Annalies in het aanbod van 1 tot 4 beeldende sessies in het kader van Mindfulness. Zie Pagina Kunstzinnig Beeldende Therapie.

Indien je iedere bijeenkomst van een training Mindfulness hebt bijgewoond, krijg je een certificaat. Dit certificaat heeft geldigheidswaarde met het oog op de eventuele wens om zelf een erkende trainersopleiding Mindfulness of Compassie te volgen.

Om kennis te maken met Mindfulness en Annalies als trainer, kun je bijvoorbeeld deelnemen aan een oefen-uurtje Liefde 2.0.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram