logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Creatief - Kunstzinnig Beeldend In Aandacht

In het kader van het trainen of verdiepen van de aandacht c.q. Mindfulness- en Compassiebeoefening, heeft Mhooj het aanbod Mindfulness-Beeldend. Tijdens deze sessies worden beeldende oefeningen aangeboden om de ontwikkeling van een aandachtig leven (vanzelf-)sprekend te maken. Dit aanbod kan inspirerend zijn voor je als je makkelijk(er) in beelden denkt, maar is juist ook verfrissend wanneer je je graag verbaal uitdrukt. Het inzetten van je creativiteit verbreedt je horizon, verruimt het zuiver waarnemen, maakt het leven lichter. Het aanbod betreft diverse mogelijkheden.

Annalies zelf ervaart hoe het beeldend werk haar ondersteunt in de balans tussen weten en voelen en in de switch van reactief naar creatief bewust zijn.

Om een indruk te krijgen op welke manier Mindfulness en Compassie informeel doorwerkt en de menselijke creativiteit ten goede kan komen, zie Een doodgewone zondag, (Column, Viltkontaktblad 2018).

Er zal voornamelijk in een sfeer van verstilling worden gewerkt en Annalies zal je begeleiden op het pad van mildheid en het richten van de aandacht op het plezier van het proces en ‘dat wat is’.

logo-mhooj

De rol van Annalies is voorwaardescheppend. Zij begeleidt de sessie Mindfulness en creeert een een afgestemde beeldende opdracht. Ook zorgt zij voor goed materiaal. Iedere keer weer blijkt de sessie een waar verrassings-feest. Deelnemers ont-dekken verborgen kwaliteiten in het zich creatief verhouden tot de directe ervaring.

Indien mogelijk wordt dit aanbod begonnen in de natuur, bijvoorbeeld met een vaartocht over de Wieden of een wandeling door een natuurgebied rond de IJssel. Nergens wordt gemakkelijker de open zintuigelijke waarneming aangewakkerd dan in verbinding met de natuur. Maar ook aan een combinatie met dans of zang kan worden gedacht.

Worden sessies Mindfulness Beeldend tijdens de duur van een Mindfulness- of Compassietraining bij Mhooj gevolgd, dan geldt een gereduceerd tarief.

Individuele sessies kunnen onder de vergoedingsmogelijkheden vanuit het aanvullende pakket vallen. Zie Vergoeding

Mindfulness Beeldend

De beeldende oefeningen kunnen varieren van schilder- tekenopdrachtjes, boetseren, een activiteit in de natuur en/of een speelse opdracht met wol in combinatie met laagdrempelige lichaamsgerichte oefeningen.

Het accent ligt op de ervaring van het proces en is gericht op het 'wakkeren' van de zuivere waarneming en het doorbreken van de doorgaans onbewust streef-gerichte houding als het gaat om creativiteit. De inzet is om op een speelse manier de aandacht te verdiepen betreffende het zuiver waarnemen. Middels de inzet van je creatieve vermogen word je je hier veel sneller en makkelijker van bewust. Slechts een ontvankelijke houding is voldoende basis om deel te kunnen nemen aan een sessie.

logo-mhooj

Aandacht in Beeld c.q. Vilt

Vilt verstilt. Hiertoe heeft Annalies Aandacht in Beeld c.q. Vilt ontwikkeld. Iedereen is welkom, los van ervaring met mindfulness-training of de vilttechniek. Er wordt afgestemd op ieders beginsituatie.

Je verdiept de aandacht middels het verbeelden van een sprekend thema in vilt. Het gekozen thema is gerelateerd aan een van de elementen welke het trainen van de aandacht kenmerken: mildheid, geduld, een frisse en open blik, nieuwsgierig, vertrouwen, vrij van streven, vrij van oordelen, (los-)laten, aanvaarding. Vanuit een basishouding waarin je de opmerkzaamheid ten aanzien van dit moment beoefent en bevordert, kun je ervaren op welke manier dit het creatie-proces beïnvloedt en omgekeerd: ervaren hoe het creëren de ervaring van dit moment beïnvloedt. Op deze manier al-doende-zijn laat als vanzelf een vorm ontstaan vanuit de verstilde verbinding met de intuitie. In deze sfeer van openlijke verwondering ontstaat verstild vilt.

Afhankelijk van je ervaring zal er een creatie worden gemaakt. Getracht wordt iets te creëren dat in principe binnen de beschikbare tijd kan worden gemaakt, al krijgt een vilt-creatie pas zijn werkelijke uitstraling als het volledig gedroogd is en de tijd krijgt om thuis 'te rijpen'. Een mooie oefening op zich; het eindresultaat vraagt geduld en blijft nog een verrassing.

Om een indruk te krijgen, zie Verstillend Vilt, (Column, Viltkontaktblad 2018).

Achtergrond-informatie, ook met het oog op samenwerking: Mhooj Aandacht in Beeld c.q. Vilt-groep.

Interesse als individu of tweetal? Interesse als groep(je) en/of organisatie? Desgewenst verzorgt Annalies de sessie(s) op locatie. Neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram