logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Creatief - Kunstzinnig Beeldend In Aandacht

In het kader van het trainen of verdiepen van de aandacht heeft Mhooj het aanbod Mindfulness-Beeldend. Het aanbod betreft diverse mogelijkheden. Deze pagina beschrijft twee mogelijkheden, zowel individueel en als als groep te volgen. Neem gerust contact op met Annalies om alternatieve mogelijkheden te bespreken.

Individuele sessies vallen onder de vergoedingsmogelijkheden vanuit het aanvullende pakket. Zie Vergoeding

Mindfulness Beeldend

Sinds 2018 voorziet Annalies in het aanbod van 1 tot 4 beeldende sessies in het kader van Mindfulness.

Tijdens deze sessies worden beeldende oefeningen aangeboden om de ontwikkeling van een aandachtig leven sprekend te maken. Dit aanbod kan zowel ondersteunend en inspirerend zijn voor je als je makkelijk(er) in beelden denkt, als ook verfrissend wanneer je je doorgaans juist makkelijk uitdrukt in woorden.

Annalies zelf ervaart hoe het beeldend werk haar ondersteunt in de balans tussen weten en voelen, waardoor inzet van haar verbale vermogens aan effectiviteit en originaliteit wint. Dit heeft de aanzet gegeven tot deze nadere verkenning en ontwikkeling van het aanbod Mindfulness Beeldend.

Tijdens de sessies Mindfulness Beeldend is de rol van Annalies puur voorwaardescheppend. Zij begeleidt de sessie Mindfulness en creeert een een afgestemde beeldende opdracht. Ook zorgt zij voor goed materiaal. Iedere keer weer blijkt de sessie een waar verrassings-feest. Deelnemers ont-dekken verborgen kwaliteiten in het zich creatief verhouden tot de directe ervaring.

De beeldende oefeningen kunnen varieren van schilder- of tekenopdrachtjes, een activiteit in de natuur en soms een laagdrempelige lichaamsgerichte oefening. Heb je voorkeur voor het medium vilt, lees dan de hierna volgende tekst Aandacht in Beeld c.q. Vilt. Het accent ligt op de ervaring van het proces en is gericht op het 'wakkeren' van de zuivere waarneming en het doorbreken van de doorgaans onbewust streef-gerichte houding als het gaat om creativiteit. De inzet is om op een speelse manier de aandacht te verdiepen betreffende het zuiver waarnemen. Middels de inzet van je creatieve vermogen word je je hier veel sneller en makkelijker van bewust. Slechts een ontvankelijke houding is voldoende basis om deel te kunnen nemen aan een sessie.

Worden sessies Mindfulness Beeldend gedurende de duur van een training gevolgd, dan geldt een gereduceerd tarief. Uiteraard kun je de sessies ook los van een training bij Mhooj of elders volgen.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

logo-mhooj   logo-mhooj

Aandacht in Beeld c.q. Vilt
Vilt verstilt. Hiertoe heeft Annalies Aandacht in Beeld c.q. Vilt ontwikkeld. Iedereen is welkom. Los van ervaring met mindfulness-training of de vilttechniek. Annalies stemt zich af op ieders beginsituatie. Er wordt uitgegaan van een eenmalige bijeenkomst. In afstemming met de deelnemers kan er voor een vervolgbijeenkomst worden gekozen.

Je verdiept de aandacht middels het verbeelden van een sprekend thema in vilt. Het gekozen thema is gerelateerd aan een van de elementen welke het trainen van de aandacht kenmerken: mildheid, geduld, een frisse en open blik, nieuwsgierig, vertrouwen, vrij van streven, vrij van oordelen, (los-)laten, aanvaarding. Vanuit een basishouding waarin je de opmerkzaamheid ten aanzien van dit moment beoefent en bevordert, kun je ervaren op welke manier dit het creatie-proces beïnvloedt en omgekeerd: ervaren hoe het creëren de ervaring van dit moment beïnvloedt. Op deze manier al-doende-zijn laat als vanzelf een vorm ontstaan vanuit de verstilde verbinding met de intuitie. In deze sfeer van openlijke verwondering ontstaat verstild vilt.

Afhankelijk van je ervaring zal er een creatie worden gemaakt. Getracht wordt iets te creëren dat in principe binnen de beschikbare tijd kan worden gemaakt, al krijgt een vilt-creatie pas zijn werkelijke uitstraling als het volledig gedroogd is en de tijd krijgt om thuis 'te rijpen'. Een mooie oefening op zich, een dagdeel of dag vrij van streven; het eindresultaat vraagt geduld en blijft een verrassing voor thuis.

Er zal voornamelijk in een sfeer van stilte worden gewerkt en Annalies zal je begeleiden op het pad van mildheid en het richten van de aandacht op ‘dat wat is’. Om een indruk te krijgen, zie de column, die in het Vilkontaktblad werd geplaatst: Verstillend Vilt.

Dit aanbod kan individueel en groepsgericht worden aangeboden. Ben je als individu geinteresseerd, zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

Als groepsactiviteit wordt dit aanbod gepland als dagactiviteit bij voldoende interesse. Indien mogelijk wordt dit aanbod begonnen in de natuur, bijvoorbeeld met een vaartocht over de Wieden of een wandeling door een natuurgebied rond de IJssel. Nergens wordt gemakkelijker de open zintuigelijke waarneming aangewakkerd dan in verbinding met de natuur.

Achtergrond-informatie, ook met het oog op samenwerking: Mhooj Aandacht in Beeld c.q. Vilt-groep.

Dit aanbod kan prima op locatie worden georganiseerd.

Interesse? Neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram