logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Creatief - Kunstzinnig Beeldend In Aandacht

Om de aandacht te verdiepen voorziet Mhooj in het aanbod Mindfulness-Beeldend. Het aanbod is gericht op aanbieden van beeldende oefeningen om de ontwikkeling van een aandachtig leven (vanzelf-)sprekender te maken. Dit aanbod kan inspirerend zijn voor je als je makkelijk(er) in beelden denkt, maar is juist ook verfrissend wanneer je je graag verbaal uitdrukt. Het inzetten van je creativiteit verbreedt immers je horizon, verruimt het zuiver waarnemen, haalt je uit de comfortzone, maakt het leven zowel levendiger als lichter.

Het aanbod betreft diverse mogelijkheden. Om te beginnen kan het aanbod in diverse vormen worden aangeboden, in de vorm van een of meerdere sessies, een workshop op locatie of geintegreerd binnen een dag-, week- activeiten of therapieprogramma. Te denken valt aan sessies ter plaatse in de praktijk van Mhooj of geintegreerd op locatie passend binnen een setting of programma zoals een retraite, stiltedag of een anderszins kunstzinnig, bezinnings e/o meditatief programma. Ook kun je denken aan een aanbod binnen een structureel dagactiviteitenaanbod, bijvoorbeeld in de vorm van een aanbod 'de zin van kunstig bezig zijn als senior'. Het aanbod kan zowel individueel als in groepsverband vorm krijgen. Het in te zetten medium kan afgestemd worden op jou en jullie wensen.

Er zal voornamelijk in een sfeer van verstilling worden gewerkt en Annalies zal je begeleiden op het pad van mildheid en het richten van de aandacht op het plezier van het proces en ‘dat wat is’.

Indien mogelijk wordt dit aanbod begonnen in de natuur, bijvoorbeeld met een vaartocht over de Wieden of een wandeling door een natuurgebied rond de IJssel. Nergens wordt gemakkelijker de open zintuigelijke waarneming aangewakkerd dan in verbinding met de natuur. Maar ook aan een combinatie met dans of zang kan worden gedacht. Annalies zoekt in dezen dan ook graag samenwerking met bijvoorbeeld meditatiebegeleiders e/o yogadocenten, natuurverenigingen zoals Natuurmonumenten of de NVN, spirituele of retraitecentra, creatieve schrijvers, musici en beeldend kunstenaars. In overleg kan worden afgestemd op wat zowel passend als mogelijk is.

Annalies zelf ervaart hoe het beeldend werk haar ondersteunt in de balans tussen weten en voelen en in de switch van reactief naar creatief bewust zijn.

Om een indruk te krijgen op welke manier Mindfulness en Compassie informeel doorwerkt en de menselijke creativiteit ten goede kan komen, zie Een doodgewone zondag, (Column, Viltkontaktblad 2018).

Worden sessies Mindfulness Beeldend tijdens de duur van een Mindfulness- of Compassietraining bij Mhooj gevolgd, dan geldt een gereduceerd tarief.

Individuele sessies kunnen onder de vergoedingsmogelijkheden vanuit het aanvullende pakket vallen. Zie Vergoeding

Interesse als individu of tweetal? Interesse als groep(je) en/of organisatie? Neem contact op met Annalies.

Aandacht in Beeld - alles behalve Vilt

De beeldende oefeningen kunnen varieren van schilder- tekenopdrachtjes, boetseren, een activiteit in de natuur en/of een speelse opdracht met wol in combinatie met laagdrempelige lichaamsgerichte oefeningen.

Het accent ligt op de ervaring van het proces en is gericht op het 'wakkeren' van de zuivere waarneming en het doorbreken van de doorgaans onbewust streef-gerichte houding als het gaat om creativiteit. De inzet is om op een speelse manier de aandacht te verdiepen betreffende het zuiver waarnemen. Middels de inzet van je creatieve vermogen word je je hier veel sneller en makkelijker van bewust. Slechts een ontvankelijke houding is voldoende basis om deel te kunnen nemen aan een sessie.

logo-mhooj

De rol van Annalies is voorwaardescheppend. Zij begeleidt de sessie Mindfulness en creeert een een afgestemde beeldende opdracht. Ook zorgt zij voor goed materiaal. Iedere keer weer blijkt de sessie een waar verrassings-feest. Deelnemers ont-dekken verborgen kwaliteiten in het zich creatief verhouden tot de directe ervaring.

Aandacht in Beeld c.q. Vilt

Vilt verstilt. Hiertoe heeft Annalies Aandacht in Beeld c.q. Vilt ontwikkeld. Iedereen is welkom, los van ervaring met mindfulness-training of de vilttechniek. Er wordt afgestemd op ieders beginsituatie.

logo-mhooj

Je verdiept de aandacht middels het verbeelden van een sprekend thema in vilt. Het gekozen thema is gerelateerd aan een van de elementen welke het trainen van de aandacht kenmerken: mildheid, geduld, een frisse en open blik, nieuwsgierig, vertrouwen, vrij van streven, vrij van oordelen, (los-)laten, aanvaarding. Vanuit een basishouding waarin je de opmerkzaamheid ten aanzien van dit moment beoefent en bevordert, kun je ervaren op welke manier dit het creatie-proces beïnvloedt en omgekeerd: ervaren hoe het creëren de ervaring van dit moment beïnvloedt. Op deze manier al-doende-zijn laat als vanzelf een vorm ontstaan vanuit de verstilde verbinding met de intuitie. In deze sfeer van openlijke verwondering ontstaat verstild vilt.

Afhankelijk van je ervaring zal er een creatie worden gemaakt. Getracht wordt iets te creëren dat in principe binnen de beschikbare tijd kan worden gemaakt, al krijgt een vilt-creatie pas zijn werkelijke uitstraling als het volledig gedroogd is en de tijd krijgt om thuis 'te rijpen'. Een mooie oefening op zich; het eindresultaat vraagt geduld en blijft nog een verrassing.

Achtergrond-informatie, ook met het oog op samenwerking en groepsaanbod: Mhooj Aandacht in Beeld c.q. Vilt-groep.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram