logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Creatief - Beeldend Vilt - De Ontembare Vrouw

In dit aanbod ligt het accent op de ontwikkeling van het Bewust Zijn middels de weg van verbeelding. Het aanbod is opgezet als Jaargroep, maar je kunt per half jaar in- en uitstromen. Het gaat om 4 zaterdagen in de periode Januari — April en 4 zaterdagen in de periode September — December. Dit aanbod leent zich uitstekend om gelaagd vilt im combinatie met driedimensionale creaties te kunnen maken Het aanbod kan op zichzelf worden gevolgd, puur omdat het je aanspreekt maar ook worden gevolgd als prachtige aanvulling op een lopend (individueel) therapie-of coachingsproces.

Bron van inspiratie in deze series zijn onder meer verhalen, geschreven door mensen als Clarissa Pinkola Estes en door Anselm Grün en Linda Jarosch. Betreffende auteurs richten zich in hun verhalen op de archetypen van de mens.

De term ’archetype’ staat voor de herkenbaarheid van een aantal karakter-typeringen, herkenbaar bij meerdere mensen. Archetypen kennen een overstijgend karakter betreffende gender en stereotypering. Archetypen zijn onze menselijke vooroordelen op cultureel c.q. traditionele typeringen ver vooruit.

Het archetype van’de Wilde of Ontembare Vrouw’ staat voor de gedrevenheid om vanuit het Innerlijke Weten te leven, intuitief in de oorspronkelijk betekenis.

"...je wordt van schepsel tot scheppend wezen. Dit archetype komt in het bijzonder tot leven in contact met anderen; ...kan jou zelf aanzetten om iets wat diep verborgen lag tot leven te wekken en niet langer te negeren."

Iedere dag wordt ingeleid door een thema en een verteld verhaal. Desgewenst worden tussentijds extra vilt-opdrachten voor thuis gegeven. Zo werkt iedere persoon volgens een eigen ritme.

Er is ruimte tot verdieping van zowel het innerlijke en creatieve proces. Je profiteert bovendien van elkaar middels het delen van elkaars inspiratie en ervaringen.

Dit aanbod vindt plaats bij voldoende interesse (4 - 6 deelnemers).

Wordt dit aanbod gevolgd in het kader van therapie/coaching, dan kunnen de sessies vallen onder de vergoedingsmogelijkheden (aanvullend pakket).

Achtergrondinformatie: Mhooj Beeldend Vilt.

Zie Zoek-je-groep-zielsverwanten, geïnspireerd door een verhaal uit De Ontembare vrouw van C.P. Estes.

Interesse? Neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram