logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Creatief - Beeldend Vilt - De Ontembare Vrouw

In dit aanbod ligt het accent op de ontwikkeling van het Bewust Zijn middels de weg van verbeelding. Het aanbod wordt middels workshops van elk twee middagen per keer aangeboden. Het aanbod kan op zichzelf worden gevolgd omdat het je aanspreekt en tevens worden gevolgd als prachtige aanvulling op een lopend (individueel) therapie-of coachingsproces. Om een driedimensionale creatie te kunnen maken vraagt het medium Vilt relatief veel tijd, om die reden een aanbod in groepsverband welke verdeeld over twee middagen wordt aangeboden.

Bron van inspiratie in deze series zijn onder meer verhalen, geschreven door mensen als Clarissa Pinkola Estes en door Anselm Grün en Linda Jarosch. Betreffende auteurs richten zich in hun verhalen op de archetypen van de mens.

De term ’archetype’ staat voor de herkenbaarheid van een aantal karakter-typeringen, herkenbaar bij meerdere mensen. Archetypen kennen een overstijgend karakter betreffende gender en stereotypering. Archetypen zijn onze menselijke vooroordelen op cultureel c.q. traditionele typeringen ver vooruit.

Het archetype van’de Wilde of Ontembare Vrouw’ staat voor de gedrevenheid om vanuit het Innerlijke Weten te leven, intuitief in de oorspronkelijk betekenis.

"...je wordt van schepsel tot scheppend wezen. Dit archetype komt in het bijzonder tot leven in contact met anderen; ...kan jou zelf aanzetten om iets wat diep verborgen lag tot leven te wekken en niet langer te negeren."

Iedere dubbel-workshop wordt ingeleid door een thema en een verteld verhaal. Desgewenst worden tussentijds extra vilt-opdrachten gegeven. Zo werkt iedere persoon volgens een eigen ritme.

In deze workshops is ruimte tot verdieping van zowel het innerlijke en creatieve proces, zeker wanneer je er meerdere volgt. Je profiteert bovendien van elkaar middels het delen van elkaars inspiratie en ervaringen.

  • Het betreft een open aanbod, waardoor je ieder moment kunt in- en uitstromen. Je kunt een enkele dubbel-workshop van steeds twee dagdelen volgen of meerdere. De gehele serie bestaat uit 6 workshops (een jaar-serie).
  • In principe maandelijks op twee aansluitende middagen, per keer of als jaarcyclus.

Dit aanbod vindt plaats bij voldoende interesse (4 - 6 deelnemers).

Wordt dit aanbod gevolgd in het kader van therapie/coaching, dan kunnen de sessies vallen onder de vergoedingsmogelijkheden (aanvullend pakket).

Achtergrond-informatie: Mhooj Beeldend Vilt.

Zie voor data de agenda of neem contact op met Annalies.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram