logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Nieuws — Samenwerking — Links

MHOOJ-Mindful op INSIGHT TIMER, SPOTIFY, YOU TUBE

Mhooj-Mindful is het kanaal waarop Annalies regelmatig Meditaties, Podcast en Talks inspreekt en plaatst. Te beluisteren via apps zoals Insight Timer, Spotify en You Tube.

Informatie en links: zie hier.

Annalies deelt graag op deze manier haar kennis, levens- en werkervaring. Om continuering van deze opnames mogelijk te maken, wordt uw donatie zeer op prijs gesteld.

Een deel van uw donatie gaat naar 'Kopzorg op Bali', een Nederlands initiatief om het Suryani Institute for Mental Health (SIMH) te ondersteunen. Met allerlei acties wordt geld in gezameld en voor 100% ingezet voor de behandeling van psychiatrische patiënten op Bali: Kopzorg op Bali.

Uw donatie is welkom op: Triodos bank NL96 TRIO 025 46 82 383 t.a.v. Mhooj

MHOOJ Producten

Om MHOOJ-audiomateriaal en leesmateriaal rechstreeks te bestellen, ga naar winkel.

MHOOJ en P.R.

Begin 2020 verscheen de tweede druk van 'MHOOJ terwijl u wacht', een boekje met insprerende gevilte 'creatiefjes' en bijpassende columns over de welwillendheid en weerbarstigheid van 'een-leven-in-aandacht'. Uitermate geschikt om te lezen tijdens 'een verloren momentje' of terwijl u in de (virtuele) wachtruimte 'op uw beurt' wacht.

logo-mhooj

Ga naar winkel voor informatie en bestelling van dit product en de andere producten.

Columns en Essays

Annalies schrijft met regelmaat. Via winkel kunt u deze en andere columns en essays (gratis) downloaden.

Essays en columns worden geleidelijk vervangen door podcasts en talks, te beluisteren via diverse kanalen onder MHOOJ-Mindful. Zie hier.

MHOO(J =) Ouderen: Family Supporters Amsterdam en Flevoland

Annalies is tevens als zelfstandige werkzaam bij Family Supporters. Zij werkt hier als (sociaal psychiatrisch) verpleegkundige en psychosociaal therapeut, outreachend, direct in het thuismilieu van de aangemelde cliënt. Hierbinnen is zij toenemend actief binnen de ouderenzorg. Zij is inzetbaar ten behoeve van coaching en consultatie aan thuiszorg-professionals (bijv. wijkverpleegkundigen, ambulant begeleiders) en/of de client, bij wie complicerende factoren in de context van GGZ een rol spelen. Annalies is hierbij specifiek gericht op het bevorderen van Compassie in relatie tot de (zorg voor de) oudere mens en diens directe natuurlijke en professionele omgeving. Mede met het oog op uitbreiding naar regio Zwolle zoekt zij hiertoe samenwerking met enthousiaste GZ-psychologen, Psychiaters en Specialisten Ouderengeneeskunde. Zie Family Supporters.

Compassie in de Zorg voor Ouderen

Hoe bewaak je als oudere je autonomie? Hoe wordt het mogelijk passende zorg van harte te ontvangen? Op welke manier behoud je als zorgprofessional werkplezier? Het thema Compassie in de Zorg houdt Annalies bezig. Zij verzorgt met plezier een presentatie - of coachings-traject Compassie in de Zorg voor verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Zij werkt in dit kader graag samen, onder meer met Lies Domburg. Lies schrijft over dit thema in Contact — Nurse TALK.

Klik hier voor vrijblijvende informatie en kennismaking.

Compassie op de werkvloer

Werkzaam in de zorg? Of anderszins geinspireerd tot het humaniseren van het samen leven - samen werken? Annalies wijst je graag op de mogelijkheid om dagelijks je compassie-beoefening te te verdiepen middels gezamenlijk online te mediteren onder begeleiding van een erkende Compassietrainer. Zie Internationale Compassie Community.

Therapie - CGZ - In the spotlight

Klik hier om kennis te maken met dit aanbod.

Mhooj ondersteunt positief kritische geluiden betreffende de inzet van etherische essentiele olie, ook van het merk doTerra, zoals te beluisteren via NOS dd 3 juli 2020. Deze berichtgeving komt een blijvend zorgvuldige afweging en communicatie over inzet en toepassing betreffende hoogwaardige etherische olie hooguit ten goede.

Overige documenten inhoudelijk

Overige documenten therapie-inhoudelijk

Klachten-procedure

Links van o.a. beroepsverenigingen en netwerk-contacten

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram