logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Wie is Mhooj

fig-annalies

Annalies Otten — Hagen (1966) is sinds 1989 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Jij en je hulpvraag vormen in interactie in een continuüm de pijlers in het therapeutisch proces. Wens je een vakkundig therapeut die expliciet persoonsgericht wenst te werken en daarbinnen je uitdaagt om je kwaliteiten van opmerkzaamheid en reflectie te ontwikkelen en te verdiepen, dan ben je bij Mhooj aan een goed adres.

Annalies wordt mede geïnspireerd door de inzichten op (positieve) gezondheid: niet de ziekte maar de mate van aanpassing vormt de bepalende factor in het ervaren van gezondheid (M. Huber). Centraal staat het proces van ontvankelijkheid, bereidheid en de moed om bewust-er-te zijn met dat wat is, gericht op een zich zo heilzaam als mogelijk kunnen verhouden tot de pijn waarmee men geconfronteerd wordt — in zichzelf en in relatie tot anderen.

Zij beweegt zich zowel in de reguliere en integratieve gezondheidszorg en heeft affiniteit met lichtere psychische tot zwaardere psychiatrische problematiek. Haar insteek is het bieden van relatief kortdurende trajecten. In haar interventies, intuitief en ceratief van aard, put zij uit jaren ervaring en theoretische kaders aangereikt vanuit Dialectische Gedragstherapie, Schematherapie, Acceptance and Committment Therapy (ACT) en Compassionate Focussed Therapy (CFT). De therapie is in de kern gericht op het bevorderen van bewust(er)zijn, met als gevolg een verruimd besef van innerlijke vrijheid. Je komt als vanzelf weer in verbinding met het keuze-palet in concreet gedrag, in relatie tot jezelf en in relatie tot een ander.

Kenmerkend voor Annalies is dat zij zich niet laat vastzetten op een specifieke methodiek of eenmaal ingeslagen weg. Zij gaat graag positief kritisch om met het fenomeen protocollisering, gewoonweg omdat het leven in haar optiek zo niet werkt, zich niet laat vast zetten in één richting.

Zij ondervindt zowel in haar eigen leven als in haar beroepsuitoefening dat het leven zich bij uitstek beweegt, namelijk temidden van tegengestelde of als tegengesteld beleefde krachten. Het therapeutisch proces beweegt zich dientengevolge voortdurend op een grens van oplossen wat anders kan en aanvaarden wat een gegeven blijkt. Juist in de compassievolle erkenning en gebruikmaking van deze paradox hervindt een mens balans en vertrouwen. Chaos herkrijgt zo orde. Annalies herkent in deze stijl van leven en werken toenemend inzichten vanuit de Boeddhistische Psychologie.

Annalies is gericht op een helder behandeltraject, waarin structuur en focus hand in hand gaan met het houden van een open blik. Het moment zelf is vertrek- en aankomst. Zo wordt ieder proces tot een ware creatie: verrassend en vanzelf-sprekend. Zie pagina Therapie.

Annalies is enthousiast over de meerwaarde van Creatief Beeldende Interventies binnen een therapie- en trainingstraject (beeldmateriaal, schildering, tekenen, klei en wol). Deze worden dan ook regelmatig speels geïntegreerd aangeboden maar ook meer specifiek middels een parallel- of vervolgtraject.

Sinds 2003 groeide de interesse in de rol van mindfulness en compassie binnen de GGZ. Sinds 2013 is zij geaccrediteerd trainer Mindfulness en Compassie (MBSR, MBCT en Breathworks, MBCL) Zie pagina Mindfulness.

Vanaf 2021 is zij tevens actief als Supervisor Mindfulness en Compassie (geschoold bij Present Mind). Supervisie is gericht op aankomende trainers of trainers die supervisie wensen in relatie tot ervaren trainersschap. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Annalies.

In 2015 schreef zij het boek Mindfulness en (on)geloof in dialoog. In 2019 volgde het boek Mhooj terwijl u wacht. Annalies een eigen training ontwikkeld van 4 sessies: Mindfulness verdiepen — opmaat naar Compassie. De syllabus hierbij horend, kan ook separaat worden besteld. Zie pagina Winkel.

Recent ontwikkelde Annalies de Pocast 'Compassievol Omgaan met Ongemak' c.q. 'Ongemak 'de Baas'. Zie pagina Weetjes.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram