logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Welkom

Wie is Mhooj

fig-annalies

Annalies Otten — Hagen (1966) is sinds 1989 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Jij en je hulpvraag vormen in interactie in een continuüm de pijlers in het therapeutisch proces. Wens je een vakkundig therapeut die expliciet persoonsgericht wenst te werken, dan ben je bij Mhooj aan een goed adres.

Zij wordt mede geïnspireerd door de inzichten op (positieve) gezondheid: niet de ziekte maar de mate van aanpassing vormt de bepalende factor in het ervaren van gezondheid (M. Huber). Centraal staat het proces waarin een mens in staat is betekenis te geven aan dat wat hem of haar overkomt en de situatie waarin hij of zij kan belanden.

Zij is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (BIG geregistreerd), Psychosociaal Therapeut, Kunstzinnig Beeldend en ACT-Therapeut i.o., Registertherapeut Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg en Trainer Mindfulness, Breathworks en Compassie.

Zij beweegt zich zowel in de reguliere als in de complementaire gezondheidszorg en heeft affiniteit met lichtere psychische tot zwaardere psychiatrische problematiek. Haar insteek is het bieden van kortdurende trajecten. Haar interventies zijn geënt op Acceptance and Committment Therapy (ACT) en Compassionate Focussed Therapy (CFT) en zijn zowel oplossingsgericht als inzichtgevend van aard.

Kenmerkend voor Annalies is dat zij zich niet laat vastzetten op een specifieke methodiek of eenmaal ingeslagen weg. Zij gaat graag positief kritisch om met het fenomeen protocollisering, gewoonweg omdat het leven in haar optiek zo niet werkt, zich niet laat vast zetten in één richting.

Zij ondervindt zowel in haar eigen leven als in haar beroepsuitoefening dat het leven zich bij uitstek beweegt, namelijk temidden van tegengestelde of als tegengesteld beleefde krachten. Het therapeutisch proces beweegt zich dientengevolge voortdurend op een grens van oplossen wat anders mag of beter kan en aanvaarden wat een gegeven blijkt. Juist in de compassievolle erkenning en gebruikmaking van deze paradox hervindt een mens balans en vertrouwen. Chaos herkrijgt zo orde.

Annalies is gericht op een helder behandeltraject, waarin structuur en focus hand in hand gaan met het houden van een open blik. Zo wordt ieder proces tot een ware creatie: verrassend en vanzelf-sprekend.

De levensvisie, bron van inspiratie van waaruit je leeft, maakt integraal deel uit van de therapie.

Indien passend en gewenst kunnen non-verbale creatief c.q. kunstzinnig beeldende interventies worden geïntegreerd. Deze worden ook middels een parallel- of vervolgtraject aangeboden.

Sinds 2003 groeide de interesse in de rol van mindfulness binnen GGZ. Sinds 2013 is zij geaccrediteerd trainer Mindfulness Based Cognitive and Stress Therapy. Tevens is zij trainer Breathworks en geeft zij de training Mindfulness for Health and Stress: In balans bij pijn en ziekte, ook wel Mindfulness Based Pain Management genoemd. Sinds 2017 is het aanbod uitgebreid met de erkende Training Mindfulness Based Compassionate Living, een prachtige intense training in vervolg op een basistraining Mindfulness, gericht op het ontwikkelen van compassie in al zijn toonaarden en het doorbreken van hardnekkige gedrags- en denkpatronen. Vanaf 2019 wordt het trainingsaanbod uitgebreid voor ouders met een baby en voor ouderen en hun mantelzorgers.

In 2015 schreef zij het boek Mindfulness en (on)geloof in dialoog. Illustrator Brigida Alemeida heeft de tekst in dit boekje treffend en kleurrijk verbeeld. Inmiddels is er een tweede druk voorzien van een voorwoord door dhr. drs. Erik van den Brink. Zie pagina wetenswaardigheden.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram