logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van Mhooj.

Annalies Otten - Hagen is een BIG-geregistreerd verpleegkundige. BIG staat voor Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Als BIG-professional wordt Mhooj beoordeeld op haar individuele professionele handelen. Dit betekent onder meer dat op het beroep het Tuchtrecht van toepassing is en dat de individuele hulpvraag en het daarop afgestemde aanbod altijd centraal staat. Ook indien men gebruik maakt van het groepsaanbod, is de individuele aandacht gewaarborgd. Zij is lid van de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde (VIV), welke de belangen behartigt van professionals werkzaam in de psychosociale zorg en staat tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als 'Registertherapeut BCZ'.

In het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de WKKGZ, is de VIV is aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies. Heeft u een klacht, dan is de eerste stap dat u in gesprek gaat met de de persoon wie de klacht betreft. Hier zal altijd een formele melding van worden gemaakt op het Incidenten-Register dat een zelfstandige bijhoudt, in dit geval praktijk Mhooj. Blijkt dit onvoldoende, dan kunt u over gaan tot het indienen van een klacht volgens een daartoe ontwikkeld stappenplan. Zie voor het Stappenplan ten behoeve van het indienen van een klacht. Zie tevens Klachten-procedure. Op het praktijk-adres is het Klachtenreglement en reglement Tuchtrecht van de VIV ter inzage.

De praktijk is alert op het signaleren van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zie Stappenplan Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Ten behoeve van de kwaliteitsgarantie van het specifieke onderdeel van haar werk betreffende de Mindfulness en de trainingen MBSR-MBCT en MBCL, is zij aangesloten bij de VMBN. Zij is VMBN-lid categorie 1. VMBN staat voor Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast is zij lid van Breathworks in het kader van de Trainingen Breathworks - MBPM. Als Compassie-trainer is zij opgenomen in het register van erkende Compassie-trainers register A, zie Compassietraining.nl .

Deelname aan een training Mindfulness of aanbod Beeldend geschiedt op geheel eigen risico. Tijdens de training of het beeldend werken zul je in contact komen met jouw fysieke mogelijkheden en beperkingen. Deze kunnen positief worden beïnvloed gedurende de training. Je wordt van het begin af aan gestimuleerd jouw eigen grenzen te respecteren. Mocht je onverhoopt fysiek nadelige gevolgen ondervinden n.a.v. de oefeningen dan wordt dit aangemerkt als een eigen risico en kan derhalve geen schade worden verhaald op de trainer.

Er is sprake van samenwerking met professionals als psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en psycho-somatisch fysiotherapeuten op het gebied van therapie binnen de reguliere GGZ, CGZ en Mindfulness.

Vanwege haar gerichtheid op een integrale en complementaire benadering van gezondheid en gezondheidszorg is zij mede lid van het Platform Integrale GGZ (Lentis, GGZ Groningen) en het Therapeutic Touch Netwerk (TTN).

Het lidmaatschap bij de VIV en de RBCZ bieden Mhooj mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling van psychosociale therapie-vormen, die geschaard worden onder de complementaire gezondheidszorg. Scholing en supervisie in dit kader zijn een continu proces en vormen een voorwaarde om hierbij aangesloten te kunnen blijven.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram