logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Vergoeding

Mhooj hanteert aantrekkelijke tarieven die zelfs gunstiger kunnen uitvallen dan gebruik te maken van vergoede zorg vanuit de basis-zorgverzekering. Mhooj valt dankzij lidmaatschap van de VIV en de RBCZ onder de vergoedingsregeling vanuit de aanvullende verzekering betreffende welhaast alle zorgverzekeraars, Zorg vanuit de aanvullende verzekering valt buiten het eigen risico. Financieel gezien kan het daarmee gunstiger zijn gebruik te maken van deze therapie dan van therapie die valt onder de vergoeding uit het basiszorgpakket, zeker wanneer het gaat om een relatief kortdurend behandeltraject. Onder meer de zorgverzekeraars VGZ, Unive, Umcz, IZA Gezond Samen en IZA Overig vergoeden bovendien bij burn-out-klachten de Mindfulnesstraining.

De therapie vindt plaats onder de voorwaarden die gelden voor een BIG-geregistreerde verpleegkundige en een RegistertherapeutBCZ.

Indien (gedeeltelijke) Vergoeding MBSR en MBCT bij burn-out klachten:
Aanvullend pakket - Mindfulness door trainer lid VMBN categorie 1

Indien (gedeeltelijke) Vergoeding Individuele Therapie:
Code 24504 Aanvullend - Alternatief – Natuurgeneeswijze - Overige Integrale Therapie e/o Psychosociale therapie Code 9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

Annalies Otten-Hagen is in dit kader lid van:

  • KVK: Kamer van Koophandel (08217806)
  • VIV: Beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitkunde met kwaliteitskeurmerk KIWA
  • RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
  • VMBN: Vereniging Mindfulness Based Trainers in Nederland en Vlaanderen (Lid categorie 1)
  • MBCL: Mindfulness Based Cognitive Living (Lid categorie A)
  • AGCZ: Alternatieve Geneeswijzen en Complementaire Zorg (categorie 1)

Annalies Otten-Hagen is vanwege gevolgde trainingstrajecten verbonden met:

  • EszenzZ: Instituut voor eclectische advisering, training en begeleiding in de integrale gezondheidszorg (HSP-begeleider)
  • Present Mind: Organisatie gericht op o.m. Training tot Supervisor Mindfulness

NB Aan genoemde informatie kan geen rechten worden ontleend. Het kiezen van een voor u geschikte zorgverzekeraar behoort geheel tot uw eigen verantwoordelijkheid.

Voor tarieven en een juiste tariefbepaling van de therapie en trainingen kunt u contact opnemen met Mhooj.

Het is wellicht goed om te benadrukken dat met alle gegevens vertrouwelijk wordt omgegaan en er sprake is van dossiervorming die beveiligd wordt beheerd.

Het niet nakomen van afspraken
Afspraken die niet worden nagekomen worden volledig in rekening gebracht.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram