logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Mindfulness

Je kijkt op deze site. Je hebt misschien ergens last van en wenst dit zo snel mogelijk op te lossen of je wilt er op zijn minst minder last van hebben. Misschien is er een andere aanleiding om dit nu te lezen.

De kans is groot dat je dit leest en onderwijl bedenkt wat je hierna gaat doen, wat je wenst te lezen, dat je oordeelt over wat je leest of de auteur. Je verbindt je aandacht makkelijker met de inhoud van een gedachte over iets dan met een 'keuzeloos gewaarzijn'.

Het moment zelf glipt ons zomaar door de vingers. Daar hoeven we niets voor te doen. Er is dan ook gerichte aandacht voor nodig om het stuur te kunnen overnemen van de automatische piloot, om in balans te brengen wat reactief is.

Het verschil is slechts subtiel maar wezenlijk: of je wordt geleefd of je leeft vanuit innerlijke vrijheid. Geleefd worden leidt vroeg of laat tot een toename van lijden. De vrede in de wereld en ons zelf zou een stuk dichterbij komen indien we onszelf de kans zouden geven ons de levens-kunst van de innerlijke vrijheid eigen te maken. Balans van binnenuit, niet langer gedreven door krachten van binnenuit of buitenaf, zoals beheersdrang en angst. Je kunt met recht weer ademen, er ontstaat levensruimte en levens-lev (levens-moed).

Dit proces vraagt enerzijds regelmatige oefening en blijkt anderzijds een stijl van leven te kunnen worden alsof je niet anders hebt geweten, kloppend bij de aard van je natuur.

Hoezo bij Mhooj?

De meerwaarde van het aanbod Mindfulness vanuit praktijk Mhooj ligt in de kwaliteit om het trainingsprogramma individueel afgestemd aan te bieden vanwege de context van haar verpleegkundige, sociaal-psychi(atri)sche en therapeutische deskundigheid. Annalies heeft inmiddels ruime ervaring in de GGZ betreffende problematiek, welke hieronder staat vermeld.

Annalies integreert graag speelse Creatief Beeldende oefeningen in de training. Ook is het mogelijk een of meer beeldende sessies Mindfulness te volgen; tijdens deze sessies is voldoende gelegenheid om een vrij beeldend werk te doen ontstaan. Zie Pagina Kunstzinnig Beeldende Therapie.

Lichtheid ervaren temidden van wat je kan doen lijden. Je bent voor een trainingstraject bij Mhooj aan een goed adres indien er sprake is van een of meer van de volgende aspecten:

  • stress en burn-out
  • (recidief) depressie
  • (hardnekkige) angst- of paniekklachten
  • hooggevoeligheid
  • pijn
  • een (chronische) aandoening met gevolgen op het gebied van de energiehuishouding of gedrag
  • langer bestaande (hardnekkige) klachten of kwetsbaarheid op lichamelijk en/of psychisch gebied
  • stressgerelateerde klachten in relatie tot het ouderschap — de zorg voor je baby
  • stressgerelateerde klachten in relatie tot ouderdom en mantelzorg

Belangrijk is dat iedere deelnemer de trainingsinhoud krijgt aangeboden op een manier die het beste past en aansluit. Voorafgaand aan deelname vindt er in dit kader een intake-gesprek plaats met het oog op kennismaking en indicatiestelling.

Naast de individueel afgestemde benadering kenmerkt het volgen van een training bij Praktijk Mhooj de ontwikkeling van de souplesse in het lichaam middels het Bewegen in Aandacht op geleide van de Adem.

Een Mindfulness- of Compassietraining kan een waardevolle aanvulling zijn op een eventuele individuele behandeling, bij Mhooj of elders.

De citaten, die je leest, zijn uitspraken op basis van ingevulde evaluatie-formulierendoor deelnemers, die het gehele trainingstraject hebben gevolgd. Annalies ervaart aan den lijve hoe het aanbieden van het rijke palet aan trainingen een continuum in ontwikkeling is en bewust-er-zijn. Zij is dankbaar voor de basis van vertrouwen, waardoor kan gebeuren wat gebeuren mag, mag gebeuren wat gebeuren kan.

'Meditation is like cleaning the toilet; you're cleaning the unconsciousness'.

Praktijk Mhooj integreert graag nieuwe inzichten in de authentieke structuur en inhoud van het trainingsaanbod. Annalies wenst je te behoeden voor de kortststondige (des-)illusie van hernieuwde maakbaarheid - te willen oplossen wat niet (direct) oplosbaar blijkt.

In de training richten we de aandacht op dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt (H. Sunim). Deelname aan een training vraagt om (de ontwikkeling van) een ontvankelijke houding. De duur van de oefeningen kan in beginsel als lang en daarmee pittig worden ervaren, zeker gerelateerd aan de vlugheid en vluchtigheid waarmee we doorgaans gewend zijn te leven. Discipline en mildheid gaan hierin samen op weg, ofwel 'liefdevolle inzet'. Het effect van deze inzet zal zeker blijken. Je wint aan bewustwording en: op het pad van bewustwording is geen weg terug. Heb je jezelf de kans gegeven te ervaren wat het je kan bieden, dan ervaar je de inzet die de beoefening vraagt als natuurlijk, als een blijk van liefdevolle zelfzorg in je leefritme, net zoals je ook opgezette tijden eet, drinkt en slaapt om te kunnen leven, 'just like cleaning the toilet'.

Interesse? Neem contact op met Annalies.

Mindfulness en (on-)geloof

Mede gerelateerd aan haar eigen achtergrond en haar werkomgeving heeft Annalies een boek geschreven: Mindfulness en (on)geloof in dialoog. In dit boekje beschrijft zij het thema 'lijden' en de diverse invalshoeken waarop dit thema en daaraan gerelateerde aspecten zoals verlangen, hoop, verzet kunnen worden benaderd. De bijzondere illustraties door Brigida Alemeida prikkelen de directe zintuigelijke ervaring en vormen op zich zelf al een bron van inspiratie.
Zie pagina wetenswaardigheden.

MHOOJ terwijl u wacht

Dit boekje is een verzameling gevilte Mhooj-creatiefjes, vergezeld van bijpassende columns. Ze zijn gecreëerd door Annalies Otten Hagen in de periode mei 2018 — mei 2019, bij wijze van experiment. Na een dag werken bleek het vilten van deze creatiefjes verrassend ontspannend te zijn. Iedere maand een ander stelletje, waarbij er een werd gehouden voor in de praktijk en de anderen spontaan werden weggegeven. Gewoon door ze ergens neer te leggen op een station of aan een persoon, die Annalies ontmoette op straat of in haar praktijk. In de columns wordt de intentie om aandachtig te leven getoetst aan de soms relaxe en dan weer weerbarstige praktijk van alledag.
Zie pagina wetenswaardigheden.

Annalies draagt graag bij aan het bevorderen van de integratie van 'De eenvoud van Aandacht' in het dagelijks leven, de zorg en op de werkvloer. Zij verzorgt met plezier een presentatie of workshop te geven binnen uw organisatie.

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram