logo-kaal Met het oog op jou Wie Wat Waar Wanneer Weetjes Winkel Welkom

Therapie

De basis van de therapie ligt in het voeren van gesprekken (sessies) en is daarmee dus 'verbaal' gericht. De aard van de therapie is steunend, strukturerend en inzichtgevend. De gekozen therapie in aard en vorm is afhankelijk van wat jij en jouw specifieke situatie vraagt, gericht op de inzet van jouw - verborgen - innerlijke krachten.

De therapie kent een heldere basis in diverse theoretische kaders, welke beschreven staan op pagina wie. Bewust-er-zijn en Compassie zijn sleutelbegrippen binnen de therapie. Tijdens de sessies kan - afgestemd op wat past en gewenst is - gebruik worden gemaakt van mogelijkheden zoals:

  • lichaams-bewustzijns-oefeningen gericht op het beter ervaren van de wisselwerking tussen lichaam en geest
  • creatief c.q. kunstzinnig beeldende interventies, gericht op het verbeelden wat inzichtelijk gemaakt en gevoeld mag worden, het vergemakkelijken van de toegankelijkheid voor wat binnen leeft en 'gezien' wil en kan worden
  • interventies vanuit de complementaire gezondheidszorg, gericht op het bevorderen van het zelfhelend vermogen van de mens - leefstijl als medicijn

De behandeling is gericht op het (her-)vinden van balans en veerkracht in het kader van jouw unieke levensverhaal, zijnde mens onderweg.

HSP-Therapie-Begeleidingstraject

Hoogsensitiviteit betekent niets meer en minder dan een gevoeligheid voor prikkels die iets hoger ligt dan gemiddeld genomen bij een mens. Een relatief begrip dus. Niettemin een fenomeen dat toenemend wordt herkend als trigger voor het ontwikkelen van psychische klachten en psychiatrische stoornissen. Voor zowel jou als je omgeving kan hoog-gevoeligheid een last worden indien het onvoldoende als zodanig wordt (h)erkend. Dan uit de hooggevoeligheid zich in over-gevoeligheid, sentimentaliteit. Het HSP-begleidingstraject is er vooreerst op gericht helder zicht te krijgen op de mate van (over-)gevoeligheid. Vervolgens worden er tools aangereikt en getraind, welke aan de basis liggen van een transformatie: wat eerder als een last werd ervaren, kan nu als kwaliteit worden ingezet. Met toegenomen levensvreugde, lichtheid en balans tot gevolg. Het traject is gericht op bewust(er) zijn en kent sterke affiniteit met Mindfulness-beoefening. De expliciete inzet van metaforen is kenmerkend. Een therapie-begeleidingstraject bestaat uit gemiddeld 8 sessies van 1,5 uur.

Leef-LEV Aanbod voor de Jongere

Kenmerkend voor Mhooj is dat het een praktijk is met ruime ervaring in het brede veld van de gezondheidszorg. Annalies weet wat er speelt en waar het hapert en vooral: heeft vertrouwen in wat wel werkt. Mhooj voelt zich positief betrokken bij de jongere van nu en heeft in dit kader een uniek aanbod voor jongeren vanaf 16 jaar. Herken je gepieker, lustloosheid, angst, somberheid of iets anders, dan is het aanbod Leef-LEV mogelijk iets voor jou.

Mhooj biedt gedurende 1 maand direct - geen wachtlijst, zonder verwijzing - en kortdurend een krachtige ondersteuning tegen een aantrekkelijk tarief.

Interesse in Leef-LEV als jongere, decaan, oudere, teamleider? Informatie Mhooj-Leef-LEV of neem direct contact op met Annalies.

Annalies schrijft over Blue Monday.

 

Door de behandeling van borstkanker en de nasleep die erbij hoort zat ik psychisch niet goed in mijn vel. In die tijd heb ik zelf hulp gezocht en via een ander kanaal kwam ik terecht bij praktijk Mhooj. Ik voelde me altijd erg op mijn gemak bij de therapie sessies met Annalies, omdat er goed wordt geluisterd en je vrij bent je op allerlei manieren te uiten en te voelen. De mindfullness oefeningen en creatieve sessies waren afwisselend en hebben mij goed geholpen verder te komen in mijn verwerkingsproces. Het klooster waar de sessies plaatsvinden is een rustgevende plek waar je even tot jezelf kunt komen.

Inge (Cliënt Integrale Therapie)

praktijk Met het oog op jou
contactpersoon Annalies Otten - Hagen
telefoon 064 746 25 43
email info@mhooj.nl
Follow Me on Spotify Follow Me on Insight Timer Follow Me on You Tube Follow Me on Captivate.fm Follow Me on Pinterest Follow Me on Instagram